Bc. Martina Karaffová

Vzdelanie:

Stredná zdravotnícka škola v Prešove
  • zdravotnícky asistent
Fakulta zdravotníctva Prešovskej univerzity v Prešove
  • ošetrovateľstvo, titul: bakalár

Odborné stáže, kurzy a školenia:

  • 3 mesačná odborná stáž Fakultní nemocnice Hradec Králove (oddelenie úrazovej chirurgie, traumatológia, interné oddelenie - metabolická JIP)

Prax:

Člen tímu Medikard:

od 04/2017

Aktuálna pracovná pozícia:

  • kardiologická ambulancia
  • interná ambulancia