Bc. Veronika Šuščáková

Vzdelanie:

Odborné stáže, kurzy a školenia:

Prax:

Člen tímu Medikard:

01/2018

Aktuálna pracovná pozícia: