Ambulancia praktického lekára pre deti a dorast

Lekári

Sestry

AMBULANCIA PRAKTICKÉHO LEKÁRA PRE DETI A DORAST JE K 1.1.2022 ZRUŠENÁ

Ambulancia je zameraná na poskytovanie liečebnej a preventívnej starostlivosti pre deti od narodenia až po dospelosť.

V ambulancii vykonávame:

  • starostlivosť o deti v prípade choroby
  • preventívne prehliadky a očkovanie
  • konzultácie o správnom vývoji a zdravej výžive
  • telefonické konzultácie

Pre zabezpečenie plynulej prevádzky ambulancie je nutné sa na vyšetrenie objednať.

E-mail:
Telefón: