Medikard s.r.o.

Firma Medikard s.r.o. vznikla v roku 2000 v Prešove. Sme neštátne zdravotnícke zariadenie zamerané na prevenciu, diagnostiku a liečbu. Súčasťou našej firmy sú:
  • Interná ambulancia
  • Kardiologická ambulancia
  • Angiologická ambulancia
  • Diabetologická ambulancia
  • Endokrinologická ambulancia
  • Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých
  • Dermatovenerologická ambulancia
  • Ortopedická ambulancia
  • Denný stacionár (infúzna liečba, ozónová terapia, lymfodrenáž)
Našim cieľom je čo najkomplexnejšie vyšetrenie bez potreby odosielania pacientov k ďalším odborným vyšetreniam. Spoločnosť zamestnáva  odborných, vysokokvalifikovaných lekárov a zdravotné sestry , ktorí sú pripravení poskytnúť čo najlepšie služby v poskytovaní  zdravotných služieb so zreteľom na potreby a zdravotný stav pacientov. Manažment zdravotníckeho zariadenia má aj do budúcnosti ambície rozširovať, modernizovať a zefektívňovať procesy prevencie, diagnostiky a liečby.