Alena Vodičková

Vzdelanie:

Gymnázium Konštantínova 2 v Prešove
 
Stredná zdravotnícka Škola v Prešove
  • denné pomaturitné kvalifikačné štúdium - všeobecná zdravotná sestra

Odborné stáže, kurzy a školenia:

  • školenie spirometrických vyšetrení /kľudová, pozaťažová spirometria/, Holter EKG, Holter TK, ergometria
  • odborné edukačné semináre diabetologických sestier
  • pediatrický kurz pre diabetologické sestry
  • Kurz - Neodkladná podpora životných funkcií

Prax:

  • Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých – Prešov

Člen tímu Medikard:

od roku 2002

Aktuálna pracovná pozícia:

  • detská endokrinologická a diabetologická ambulancia
  • ambulancia praktického lekára pre deti a dorast