Bc. Tímea Lopuchovská

Vzdelanie:

Stredná zdravotnícka škola v Prešove 
  • všeobecná zdravotná sestra
Fakulta zdravotníctva Prešovskej univerzity v Prešove
  • ošetrovateľstvo, titul: bakalár

Odborné stáže, kurzy a školenia:

Prax:

Člen tímu Medikard:

2021

Aktuálna pracovná pozícia:

Diabetologická ambulancia