Bc. Lenka Macejová

Vzdelanie:

Odborné stáže, kurzy a školenia:

Prax:

Člen tímu Medikard:

2020

Aktuálna pracovná pozícia:

Denný stacionár