Bc. Kvetoslava Antolová

Vzdelanie:

2002-2005             Fakulta  zdravotníctva  Prešovskej univerzity- odbor ošetrovateľstvo

Odborné stáže, kurzy a školenia:

Prax:

1.9.2021 - 31.12.2021                        Interná ambulancia MÚČO
 
1.9.2016 - 30.11.2016                        Dóm sv. Kozmu a Damiána - zdravotná sestra
 
1.9.2005 - 31.6.2007                          Dóm sv. Kozmu a Damiána - zdravotná sestra

Člen tímu Medikard:

02/2022

Aktuálna pracovná pozícia:

interná ambulancia