Bc. Daša Hažírová

Vzdelanie:

Stredná zdravotnícka škola v Michalovciach
 • všeobecná zdravotná sestra
Fakulta zdravotníctva Prešovskej univerzity v Prešove
 • ošetrovateľstvo, titul: bakalár

Odborné stáže, kurzy a školenia:

 • 3 mesačná odborná stáž – Rakúsko – Bruck an der Mur
 • kurz - Neodkladná podpora životných funkcií
 • školenie na používanie prístroja pre ozónovú liečbu – TAO 80
 • certifikácia pre používanie termokoagulátora TC 3000

Prax:

 • Ambulancia všeobecného lekára pre deti, dorast a dospelých – Michalovce
 • Dom sv. Kozmu a Damiána – Prešov
 • ADOS – Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti – Prešov

Člen tímu Medikard:

od 10/2012

Aktuálna pracovná pozícia:

 • vedúca sestra
 • denný stacionár – infúzna liečba, ozónová terapia, lymfodrenáž
 • koordinátor klinických skúšaní
 • termokoagulácia