" Poliklinika so srdcom na pravom mieste. "

Vítame Vás na našej novej webstránke. V rámci skvalitnenia služieb pre naších pacientov sme pripravili prehľadnú stránku plnú dôležitých informácií. Zároveň Vám budeme aj touto formou sprostredkovávať oznamy o aktuálnych pracovných dobách, dovolenkách a novinkách.


Vzhľadom na výsokú pracovnú náročnosť a množstve ošetrených pacientov v našom zariadení žiadame pacientov, aby nás ohľadne objednávok kontaktovali emailom, prípadne telefonicky ale v časoch 13:00-15:00.
Danou formou je taktiež možné požiadať o vystavenie elektronických receptov.!!!OZNAM!!!

Od 9.11. do 13.11. ambulancia detskej endokrinológie a diabetológie neordinuje.

Všetky ostatné ambulancie aj denný stacionár ordinujú bez zmeny, v štandardnom režime.!!!OZNAM!!!

Žiadame pacientov o maximálnu zodpovednosť! V našom zariadení ošetrujeme prevažne pacientov s chronickými diagnózami, ktorí sú najviac ohrozenou skupinou obyvateľstva. Preto ak ste sa vrátili zo zahraničia, prípadne máte príznaky respiračného ochorenia, zostaňte doma v karanténe. 14 dňová karanténa po príchode zo zahraničia sa vzťahuje aj na všetkých príslušníkov žijúcich v spoločnej domácnosti.