Diabetologická ambulancia

Za účelom objednania sa na vyšetrenie, ale tiež predpísania liekov, ktoré užívate, nás môžete kontaktovať aj emailom na adrese medikard@gmail.com. 

Ambulancia je zameraná na poskytovanie liečebnej a preventívnej starostlivosti v odbore diabetológia.

V ambulancii vykonávame:

  • komplexné diabetologické vyšetrenie zamerané na diagnostiku, liečbu a prevenciu
  • kontrolné diabetologické vyšetrenie za účelom indikácie medikamentóznej liečby a potrebných doplňujúcich vyšetrení
  • diabetologické vyšetrenie v tehotenstve - pri gestačnom diabete
  • špecializované krvné vyšetrenia
  • posudkové diabetologické vyšetrenia zamerané na posúdenie zdravotného stavu (sociálne, dôchodkové, iné)
  • edukáciu pacientov pri liečbe diabetu, nácviku práce s inzulínovými perami, inzulínovými pumpami a glukomermi
  • edukácia pacientov o správnej životospráve a režime diabetika

Pre zabezpečenie plynulej prevádzky ambulancie je nutné sa na vyšetrenie objednať.2. poschodie – č.d. A 208

E-mail: medikard@gmail.com
Telefón: 0911 867 967 (Telefonické objednávky v čase 13:00-15:00)