Prehľad poplatkov od 01.01.2022 Fyzioterapia

Cenník nájdete na stránke venovej nášmu pracovisku fyzioterapie - https://www.medikardfyzio.sk/cennik/