Prehľad poplatkov od 01.04.2015 Fyzioterapia

Poskytovanie rekondičných a regeneračných služieb so zariadením Laser Hiro 3 - 1 aplikácia 10.00 €
Poskytovanie rekondičných a regeneračných služieb so zariadením Magnet - 1 aplikácia 5.00 €
Poskytovanie rekondičných a regeneračných služieb - McKenzie metóda - 1 aplikácia 17.00 €
Poskytovanie rekondičných a regeneračných služieb Masáž (do 30 minút) 10.00 €
Poskytovanie rekondičných a regeneračných služieb Masáž (do 50 minút) 15.00 €
Poskytovanie rekondičných a regeneračných služieb Mäkké techniky (do 30 minút) 10.00 €
Poskytovanie rekondičných a regeneračných služieb Mäkké techniky (do 50 minút) 15.00 €
Poskytovanie rekondičných a regeneračných služieb SM systém (do 40 minút) 14.00 €
Kúpa materiálu - set na SM systém 35.00 €
Kúpa materiálu - lano na SM systém 25.00 €
Poskytovanie rekondičných a regeneračných služieb Kinesiotaping 8.00-10.00€
Poskytovanie rekondičných a regeneračných služieb Kinesiotaping - každá ďalšia časť tela 6.00-8.00€
Služby vyžiadané klientom po pracovnej dobe + 50% z ceny