Kardiologická ambulancia

Za účelom objednania sa na vyšetrenie, ale tiež predpísania liekov, ktoré užívate, nás môžete kontaktovať aj emailom na adrese medikard@gmail.com. 

Ambulancia je zameraná na poskytovanie liečebnej a preventívnej starostlivosti v odbore kardiológia.

V ambulancii vykonávame:

  • komplexné kardiologické vyšetrenie zamerané na diagnostiku, liečbu a prevenciu kardiovaskulárnych chorôb
  • kontrolné kardiologické vyšetrenie za účelom indikácie medikamentóznej liečby a potrebných doplňujúcich vyšetrení
  • elektrokardiografické vyšetrenie (EKG)
  • echokardiografické vyšetrenie (ECHO)
  • bicyklová ergometria (záťažový test)
  • špecializované krvné vyšetrenia
  • kompletné kardiologické predoperačné vyšetrenie
  • posudkové kardiologické vyšetrenia zamerané na posúdenie zdravotného stavu (sociálne, dôchodkové, iné)
  • kardiologické vyšetrenie pred kúpeľnou liečbou
  • 24 hodinové monitorovanie krvného tlaku a Holter EKG

Pre zabezpečenie plynulej prevádzky ambulancie je nutné sa na vyšetrenie objednať.2. poschodie – č.d. B 203

E-mail: medikard@gmail.com
Telefón: MUDr. Rudolf Smik - 051 77 13 656 MUDr. Martin Mikuľák - 0917 526 436 (Telefonické objednávky v čase 13:00-15:00)