MUDr. Jozef Halecký, MPH

Vzdelanie:

Lekárska fakulta Univerzity P.J.Šafárika v Košiciach
 • všeobecné lekárstvo
Slovenská Zdravotnícka Univerzita:
 • atestácia z vnútorného lekárstva I. stupňa
 • atestácia z vnútorného lekárstva II. stupňa
 • atestácia z kardiológie
Postgraduálne štúdium MPH – Master of Public Health

Odborné stáže, kurzy a školenia:

 • certifikácia z echokardiografie
 • certifikácia duplexné dopplerovské vyšetrovanie ciev dolných a horných končatín
 • certifikácia duplexné dopplerovské vyšetrovanie krčných ciev
 • certifikácia transkraniálne dopplerovské vyšetrovanie vnútromozgových ciev
 • certifikácia bicyklová ergometria
 • certifikácia Holter ekg, krvného tlaku

Prax:

 • vedúci lekár JIS interného oodelenia
 • zástupca primára interného oodelenia
 • vedúci odboru zdravotníctva okresného úradu
 • riaditeľ OÚNZ, NsP, akciovej spoločnosti
 

Člen tímu Medikard:

09/2008

Aktuálna pracovná pozícia:

 • kardiologická ambulancia
 • angiologická ambulancia