Prehľad poplatkov od 01.05.2022 Denný stacionár

Liečba ozónom i.m. – 1 aplikácia 10.00 €
Liečba ozónom i.v.  – 1 aplikácia  20.00 €
Liečba ozónom i.v. + s.c. – 1 aplikácia  25.00 €
Liečba ozónom transdermálne – VAK /6 sedení/ 50.00 €
Liečba ozónom VAH – 1 aplikácia 35.00 €
Ozonizovaná H2O na pitie/lokálne – 200ml 1.00 €
OLOZOL ung. – 1 balenie/30 ml 15.00 €
Liečba vitamínom C – Injektopass – 1 aplikácia 26.00 €
Podanie vitamínu C – Injektopass 15.00 €
Podanie vitamínu C – Injektopass - onko. pacienti 13.00 €
Prístrojová lymfodrenáž horné končatiny – 1 aplikácia 7.00 €
Prístrojová lymfodrenáž dolné končatiny – 1 aplikácia 7.00 €