Náš tím

Náš tím

Vedúci lekár

MUDr. Rudolf Smik

vedúci lekár, vnútorné lekárstvo, kardiológia, ozónová terapia

Lekári

MUDr. Zlatica Tomková

endokrinológia, vnútorné lekárstvo

MUDr. Dagmar Reptišová

pediatrická endokrinológia a diabetológia praktický lekár pre deti a dorast

MUDr. Alexandra Brečková

diabetológia, interné

MUDr. Janka Strýčková

diabetológia, interné

MUDr. Jozef Halecký, MPH

kardiológia, angiológia