MUDr. Lenka Balogová, MBA

Vzdelanie:

Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach - všeobecné lekárstvo 

Postgraduálne štúdium: LF- UPJŠ - špecializačná skúška v odbore všeobecné lekárstvo / 2019

Collegium Humanum Warsaw Management University / 2019 ( post - graduate course: Master of Business Administration )

Odborné stáže, kurzy a školenia:

Prax:

FNsP J.A.R. Prešov - Oddelenie vnútorného lekárstva, Oddelenie geriatrie  : 2012-2018

Ambulantná prax v odbore - VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO  / od 2019  

Člen tímu Medikard:

05/2022

Aktuálna pracovná pozícia: