Naše vybavenie

ELEKTROKARDIOGRAM (EKG)

 • vyšetrenie je nebolestivé
 • neinvazívna lekárska vyšetrovacia metóda snímajúca elektrické potenciály z oblasti srdca
 • elektrické impulzy sa snímajú a zaznamenávajú prostredníctvom elektrokardiografu /EKG/
 • štandardné ekg sa skladá zo štyroch končatinových a šiestich hrudníkových zvodov
 • záznam vykonáva sestra
 • pacient sa uloží na lôžko do vodorovnej polohy na chrbát, leží niekoľko sekúnd uvoľnene a bez pohybu a pokojne dýcha
 • elektrické potenciály sú snímané z povrchu tela: na hrudník a končatiny ošetrené vodivým gélom/roztokom sa upevnia elektródy, ktoré sú napojené na elektrokardiograf /EKG/
 • vytlačený grafický záznam vyhodnocuje lekár a podľa výsledku rozhodne, aký bude ďalší postup
 • bežne používané diagnostické vyšetrenie 12 zvodovým ekg môže pomocť pri diagnóze ischémie myokardu, infarktu myokardu, porúch rytmu a vedenia, dilatácie komôr, elektrolytovej nerovnováhy a liekovej toxicity

Schiller Cardiovit AT 102

 • 12-zvodové EKG
 • prístroj ponúka kompletné služby k vyšetreniu srdca a pľúc (opcia)
 • možnosť pripojenia k externej PC tlačiarni - 3/6/12 kanálová tlač na papier A4
 • spirometria (FV, FVC, MV, MVV) so spiromodulom SP-250/260
 • rozšírená analýza infarktu myokardu

Schiller Cardiovit AT 2-Plus

3/6/12-kanálový EKG prístroj s LCD displejom pre zobrazenie 3 EKG kriviek, integrovanou alfanumerickou klávesnicou, s pamäťou na archiváciu záznamov, so sériovým prenosom údajov do počítača, štandardná verzia pre el. sieť a integrovaným akumulátorom s nabíjačkou.
 • formát zápisu A4
 • súčasný zápis kľudového EKG z 12-tich zvodov
 • signalizácia funkcií LED diódami
 • kontrola mikroprocesorom
 • prevádzka na elektrickú sieť alebo na zabudované akumulátory
 • meranie a interpretácia EKG (novorodenci, deti a dospelý)

ECHOKARDIOGRAFIA (ECHO)

 • ultrazvukové vyšetrenie srdca
 • bezbolestná a neškodná zobrazovacia metóda - ultrazvukové vlny dokážu bez bolesti a jedinej kvapky krvi vytvoriť obraz „rezu“ srdcom
 • umožňuje zobraziť srdce v pohybe, overiť jeho funkčnosť, schopnosť relaxácie svalu srdca, zmerať jeho rozmery a  funkčnosť srdcových chlopní
 • vyšetrenie môže odhaliť komplex anatomických aj funkčných odchýlok od normy a pomôže diagnostikovať množstvo srdcových chorôb
 • vyšetrovaný sa zoblečie do pol tela a ľahne si na vyšetrovacie lehátko na ľavý bok
 • vyšetrenie sa vykonáva v uzavretej tmavej miestnosti /z dôvodu lepšej čitateľnosti monitora/
 • monitor je do ľudského tela vysielaný z ultrazvukového prístroja cez vyšetrovaciu sondu
 • vyšetrenie môže byť vykonané v ľahu na chrbte alebo na boku a trvá približne 10 minút
 • lekár nanesie na sondu a na telo vyšetrovaného gél /pre zlepšenie činnosti sondy/ a krúživými pohybmi a jemným pritlačením na telo zaháji samotné vyšetrenie
 • ultrazvukové vlny prenikajú do ľudského tela, kde sa od rôznych prekážok odrážajú a vracajú sa späť do prístroja, ktorý tieto vlny spracuje a zobrazí na monitore
 • pri prepínaní jednotlivých funkcií ultrazvukového prístroja je možné začuť aj zvuk pulzujúceho srdca
 • lekár výsledok vyšetrenia vidí okamžite, už počas vyšetrenia na monitore ultrazvukového prístroja, podľa potreby môže zobrazovaný obraz zastaviť a premerať 
 • ultrazvukový prístroj je vybavený termosublimačnou tlačiarňou, ktorá nám umožňuje jednotlivé vybrané zobrazenia vytlačiť na papier
 • vyšetrenie je ukončené lekárskym nálezom, ktorý je okamžite k dispozícii

GE Healthcare - Vivid S6

Vivid S6 je moderný výkonný kardiovaskulárny systém poskytujúci veľmi kvalitné vyšetrenia vo všetkých zobrazovacích módoch a ďalšie pokročilé zobrazovacie módy spĺňajúce požiadavky náročnejších užívateľov. Prístroj je nástupcom prístroja VIVID 4.

GE Healthcare - Vivid 7

Hi-End prémiový kardiovaskulárny systém poskytujúci najmodernejšie vyšetrovacie metódy. Systém dosahuje maximálnu rozlišovaciu schopnosť vo všetkých známych zobrazovacích módoch, rýchlosť spracovania dát a komfort obsluhy, využíva pokročilé metódy, funkcie a technológie navrhnuté špecialistami GE. Vivid 7 tiež poskytuje vďaka TruScan architektúre bezkonkurenčne prepracovanú off-line archiváciu, administráciu a analýzu nameraných dát.

GE Healthcare - Vivid S70

Vivid S70 je veľmi mobilný, robustný kardiovaskulárny ultrazvukový systém s možnosťou 4D TEE, disponuje novou technológiou akvizácie dát pomocou špeciálneho softwarového beamformeru cSound, systém vychádza z novej platformy Hi-End vlajkovaj lode Vivid E95 a prináša skvelý obraz vo všetkých modalitách.

TERMOKOAGULÁCIA

Termokoagulátor TC 3000

TC3000 je revolučné zariadenie na ošetrenie tenkých žíl (metličiek), teleangiektázií, rosacea, petéchií, strií a vrások. TC3000 má 2 hlavné časti. 1. Generátor vytvárajúci impulz a 2. Držiak s ihlou. Ihly sú vyrobené z niklu. V prípade alergie na nikel sú k dispozícii zlaté ihly. Ihly sú na jedno použitie. Kombinácia generátora a izolovanej ihly umožňuje dodať veľmi presné množstvo energie na správne miesto.

HOLTER MONITORING EKG

 • neinvazívna  a nebolestivá vyšetrovacia metóda
 • nevyžaduje žiadnu zvláštnu prípravu, vyšetrovaného nijak výrazne neobmedzuje
 • prístroj umožňuje dlhodobú registráciu elektrokardiogramu (EKG) s následnou možnosťou počítačového vyhodnotenia
 • používame prístroj snímajúci 24 hodinový záznam
 • po dobu monitorovania sa záznam ukladá do pamäte prístroja, reprodukcia záznamu sa získa po prehraní do počítača so špeciálnym programom
 • elektródy sa nalepujú na obnažený hrudník /v prípade, že ste na hrudníku ochlpený, je vhodné hrudník oholiť/
 • na elektródy sú napojené káble spojené so snímačom Holtera EKG, ktorý vám pripevníme k opasku
 • po naložení prístroja pôjdete domov – nie je nutné Vás hospitalizovať 
 • je potrebné dbať, aby sa k prístroju nedostala voda a vyhýbať sa činnostiam spojeným s prudkým otrasom tela /práca s vŕtačkou, práca s ručným mixérom.../
 • požiadame Vás, aby ste si do denníka činností, ktorý ste dostali pri nakladaní prístroja zapisovali prípadné ťažkosti (pocit nepravidelnej činnosti srdca, búšenie srdca, pichanie, tlak na hrudníku, tlak do krku, dušnosť, pocit slabosti, malátnosti a pod.) a čas a činnosti s nimi spojené
 • v priebehu monitorovania je vhodné zapisovať všetky aktivity, ktoré budete robiť, bez ohľadu na ťažkosti
 • v čase nosenia prístroja je vhodné fyzické zaťaženie organizmu podľa predchádzajúcej konzultácie s lekárom (rýchla chôdza, chôdza do kopca, cvičenie)
 • nevykonávajte činnosti, ktoré bežne nerobíte
 • prístroj Vám odpojíme - v žiadnom prípade si ho neskladajte sami
 • cieľom je zachytiť poruchy činnosti srdca vyšetrovaného, ku ktorým môže dôjsť pri bežných životných aktivitách, pri odpočinku, či v spánku
 • umožňuje zachytiť a diagnostikovať poruchy srdcového rytmu, ktoré sa pri bežnej kontrole EKG záznamu nezachytia, poruchy tvorby alebo prevodu vzruchov v srdcovom svalstve pri náhlych epizódach búšenia srdca alebo v prípadoch krátkodobej poruchy vedomia, odhalí aj prípadné poškodenie srdcového svalu (infarkt myokardu)
 • indikuje ho lekár špecialista - internista, kardiológ

Holter recorder DMS 300-3A

 • 5 alebo 7 zvodové EKG
 • 3-kanály EKG pre záznam a analýzu
 • 512 MB pamäte pre EKG
 • až 4 dni holterového kontinuálneho záznamu EKG 
 • sťahovanie EKG záznamov pomocou USB 2.0 
 • napájanie pomocou jednej AAA batérie pre 4 dni kontinuálneho záznamu
 • 5 a 7 zvodové EKG káble
 • najčistejší možný záznam EKG behom celej doby záznamu holteru
 • minimálny rozmer a hmotnosť
 • rozmery 50 x 14 x 83mm
 • hmotnosť 57g

CardioScan DMS 300-7

 • viac-denný  holterový záznam, až 48 hodín
 • doba prehrávania zapisovača holteru je menšia než 2 minúty 
 • napájanie pomocou 1 AA batérie
 • štandardný troj kanálový holterový záznam 
 • tlačítko pre zaznamenávanie abnormálnej udalosti 
 • prenosný, priateľský dizajn 

HOLTER MONITORING KRVNÉHO TLAKU

 • neinvazívna vyšetrovacia metóda, pre pacienta neznamená väčšiu záťaž, nie je nutná špeciálna príprava, je však vhodné doniesť zoznam liekov, ktoré pacient dlhodobo užíva
 • 24 hodinové meranie krvného tlaku prebieha pomocou oscilometrického prístroja, ktorý výsledky merania ukladá do svojej pamäte s následnou možnosťou počítačového vyhodnotenia
 • písomnú formu záznamu získame po stiahnutí záznamu do počítača vybaveného špeciálnym programom, výsledky je možné presne graficky zdokumentovať 
 • pacientovi je na rameno nasadená manžeta, ktorá sa v nastavených intervaloch pravidelne nafukuje, nafukovanie a vyfukovanie manžety je riadené mikroprocesorom v prístroji, je preto dôležité dbať, aby prístroj pacientovi nespadol, resp. sa inak nepoškodil
 • intervaly merania sú naprogramované /počas dňa každých 30 minút, počas noci každých 60 minút/
 • prístroj spojený s manžetou sa pacientovi upevní na opasok
 • po naložení prístroja odchádza pacient domov – nie je nutná hospitalizácia
 • poskytuje reálny a objektívny obraz o výške krvného tlaku a efektívnosti liečby
 • umožňuje merať tlak krvi počas normálneho pracovného dňa, v bežných životných situáciách, pri odpočinku či v spánku v prirodzenom a domácom prostredí

Ergoline Ergoscan

Systém pre dlhodobé neinvazívne snímanie tlaku krvi. Záznamník s LCD displejom je malý a kompaktný. Software umožňuje jednoduché spustenie záznamu, jeho prenos, analýzu a tlač reportov.
 • prevádzka na 2 ks AA baterií
 • pamäť pre max. 200 meraní
 • zobrazenie meraných hodnôt na LCD displeji záznamníku
 • meria a zaznamenáva aj tepovú frekvenciu
 • zobrazení všetkých hodnôt meraní alebo hodinových priemerov, ako v tabuľkách tak aj v prehľadných grafoch

ZÁŤAŽOVÝ TEST - BICYKLOVÁ ERGOMETRIA

 • na našom pracovisku používame test na stacionárnom bicykli
 • jedná sa o vyšetrenie činnosti srdca pod záťažou, umožňuje nám sledovať nároky srdca a reakciu pacienta na záťaž
 • umožňuje odhaliť patologické zmeny, ktoré sa neprejavia pri telesnom pokoji, ale až pri určitej námahe (rozčúlenie, chôdza po schodoch a pod.), najčastejšie bolesťami na hrudi, búšením srdca, rýchlou únavou alebo sťaženým dýchaním
 • počas vyšetrenia sú súčasne registrované zmeny na prístroji EKG, kontroluje sa tlak krvi a celkový stav pacienta
 • deň pred vyšetrením vyšetrovaná osoba nesmie vykonávať ťažšiu fyzickú prácu
 • v prípade akútnej infekcie sa vyšetrenie nevykonáva - pacient sa vopred ohlási a dostane náhradný termín
- pred vyšetrením:
 • pacient by nemal minimálne dve hodiny pred vyšetrením jesť, fajčiť, požiť alkoholické nápoje, kávu, čaj a energetické nápoje
 • pacient informuje vyšetrujúceho lekára o všetkých liekoch, ktoré užíva /aj o tých zdanlivo nepodstatných/
 • je potrebné mať so sebou zdravotnú dokumentáciu a posledné vyšetrenie od lekára, ktorý ergometriu odporučil
 • pacient užije svoje lieky, pokiaľ vyšetrujúci lekár neurčí inak /informovať sa už pri objednaní/
 • v deň vyšetrenia sa nepovoľuje ani malé fyzické zaťaženie
- na čo upozorniť:
 • postihnutie kĺbov alebo iné ochorenie (napr. astma, diabetes melitus), ktoré by mohlo obmedziť schopnosť podrobiť sa ergometrickému vyšetreniu 
- na vyšetrenie sa pacient dostaví:
 • v určenom čase
 • v pohodlnom /športovom/ odeve a vhodnej obuvi /najlepšie s gumovou podrážkou/, môže si priniesť vlastný uterák, fľašu s vodou
 
Priebeh vyšetrenia:
 • muži sú vyšetrovaní zoblečení do pol tela, ženy v podprsenke alebo v ľahkom oblečení /musí byť umožnený prístup k hrudníku/
 • vyšetrovaný nasadne na bicykel a riadi sa pokynmi 
 • na ruku sa umiestni manžeta tlakomera
 • na telo sa umiestnia EKG elektródy
 • elektródy nalepené na tele snímajú aktivitu srdca a sú spojené s EKG, tlak krvi je sledovaný pomocou nafukovacej manžety a tonometra. Celý komplet je napojený na počítač, ktorý zaznamenáva všetky sledované funkcie a priebežné zmeny
 • na pokyn vyšetrujúceho začne pacient s bicyklovaním
 • vyšetrenie prebieha v niekoľkých etapách - dľa tolerancie pacienta
 • záťaž sa zvyšuje každé 3 minúty
 • po uplynutí každého stupňa sa meria tlak krvi a z každej etapy je urobený záznam, ktorý sa archivuje 
 • počas záťaže ale i v pokoji oznámi pacient lekárovi akékoľvek subjektívne ťažkosti - je potrebné ťažkosti nahlásiť hneď ako začnú (bolesť na hrudníku, tlak, pichanie či pálenie za hrudnou kosťou, búšenie srdca, závrat, „točenie hlavy“, slabosť, ťažší dych, únavu, bolesti nôh a iné) – v žiadnom prípade z bicykla „nezoskakovať“
 • vyšetrenie pokračuje dovtedy, pokiaľ pacient nedosiahne maximálnu srdcovú frekvenciu alebo sa neprejavia vyššie popísané ťažkosti, či ošetrujúci lekár preruší test, vzhľadom na zaznamenané zmeny 
 • nikto nie je nútený do väčšej námahy ako zvládne, nepožadujú sa športové výkony
 • po záťaží nasleduje zotavovacia fáza
 • počas celej doby vyšetrenia prístroj monitoruje aktivitu srdca pacienta a jeho tlak krvi
 • po skončení vyšetrenia sa pacientovi z tela odstránia elektródy, manžeta tlakomera, odpojí sa prístroj a pacient sa môže obliecť
 • doba priebehu celého vyšetrenia je cca 30 minút
 • po skončení vyšetrenia sa pacient môže venovať ľubovoľnej činnosti - s ohľadom na svoj liečebný režim
 • najmenej jednu hodinu po absolvovaní vyšetrenia by sa pacient nemal kúpať v horúcej vode (príliš teplá voda môže prehĺbiť pocit únavy a vyvolať svalovú slabosť)

Ergoline Ergometrics 900

 • bicyklový Ergometer s automatickým meraním krvného tlaku
 • výškovo nastaviteľné sedadlo
 • plne kompatibilný s EKG značky Schiller

Defibrilátor – Schiller minidef 3

 • štandardný, cenovo dostupný defibrilátor s manuálnym výberom energie a spustením výboja
 • jednoduchá obsluha v troch krokoch
 • dobijateľný akumulátor s kapacitou 60 výbojov s max. energiou 360 J
 • ideálny pre záťažové EKG pracoviská, dialýzy apod.

Speedy 2 – Prenosný resuscitačný set

 • 0,5 L fľaša s redukčným ventilom
 • dýchací vak (ambuvak) s univerzálnou maskou Laerdal
 • 3 vzduchovody
 • kliešte na vytiahnutie jazyka
 • kužeľovitý roztvárač úst
 • hadička na kyslík

CIEVNE VYŠETRENIE

V našom centre vykonávame ultrazvukové vyšetrenie
 • ciev dolných končatín
 • extrakraniálnych ciev /ECC/ - krčných tepien so vzťahom k cievnemu zásobeniu mozgu
Vyšetrenie sonografom
 • využíva ultrazvukové vlny (zvukové vlny s vysokou frekvenciou), ktoré neškodne prenikajú tkanivom a sníma ich odraz
 • digitálne spracovanie v škále šedi umožňuje vidieť cievy, ich morfológiu a v spektrálnom dopplerovskom režime s farebným zobrazením merať aj rýchlosť a smer prietoku krvi cievami 
 • prístroj je vybavený sondami, ktoré umožňujú zobraziť povrchové aj hlboko prebiehajúce cievy - artérie aj žily a charakter ich chorobných zmien 
 • umožňuje zistiť závažné zúženia artérií, včasné aterosklerotické zmeny ciev, výduť (chorobné rozšírenie) alebo aj natrhnutie cievnej steny, rozpoznanie akútnej trombózy stehnovej a panvovej žily, chronickú žilovú nedostatočnosť s jej následkami (varixy, kožné zmeny, až vredy) 
 • vyšetrenie je komfortné, nie je bolestivé ani rizikové
 • nezaťažuje radiáciou, je teda vhodné aj pre tehotné pacientky
 

GE Healthcare - Vivid S6

Vivid S6 je moderný výkonný kardiovaskulárny systém poskytujúci veľmi kvalitné vyšetrenia vo všetkých zobrazovacích módoch a ďalšie pokročilé zobrazovacie módy spĺňajúce požiadavky náročnejších užívateľov. Prístroj je nástupcom prístroja VIVID 4.

Boso ABI-systému 100

 • jednoduché zistenie indexu členok / rameno (ABI index)
 • súčasné meranie krvného tlaku na všetkých štyroch končatinách naraz
 • oscilometrická metóda merania
 • prehľadné zobrazenie nameraných hodnôt
 • grafické porovnanie viacerých meraní
 • konfigurovateľná záverečná správa

Huntleigh Multi Doppler II

Vreckový cievny doppler
 • dopplerovská jednotka Multi Dopplex II je jednou z najmodernejších ručných jednotiek na svete
 • grafický displej poskytuje informáciu o smere prietoku a režime práce jednotky
 • v kombinácii s jednou z nových vysoko citlivých sond (HS) predstavuje ideálne riešenie pre vyšetrovanie PAD (ochorenie periférnych artérií), diabetickej nohy a cievnych komplikácií
 • jednotka Multi Dopplex II nachádza uplatnenie najmä v internom lekárstve, kardiológii a ďalších oboroch

DOPPLER – ABI VYŠETRENIE = ANKLE/BRACHIAL INDEX (členkovo/ramenný index)

 • uplatnenie Dopplerovho javu pri ultrazvukovom vyšetrení prietoku krvi cievou
 • neinvazívne a nebolestivé vyšetrenie
 • vypovedá o stave krvného zásobenia dolných končatín tepnami
 • vykonáva sa pomocou tlakovej manžety a prenosného ultrasonografického dopplerovského prístroja
 • vyšetrenie nevyžaduje zvláštnu prípravu, pacient počas vyšetrenia pokojne leží na lehátku
 • kompresívnu manžetu Vám priložíme v mieste, kde chceme artériový tlak merať - na oboch horných aj dolných končatinách 
 • ABI index je vypočítaný z nameraných hodnôt tlaku krvi na príslušných miestach dolnej končatiny
Indikácia: u pacientov s podozrením na nedokrvovanie dolných končatín, u všetkých pacientov nad 70 rokov, fajčiarov nad 50 rokov, pacientov s aterosklerózou, dyslipoproteinémiou, diabetikov, hypertonikov, pacientov s bolesťami dolných končatín, s klaudikáciami alebo pokojovými bolesťami

Boso ABI-systému 100

 • jednoduché zistenie indexu členok / rameno (ABI index)
 • súčasné meranie krvného tlaku na všetkých štyroch končatinách naraz
 • oscilometrická metóda merania
 • prehľadné zobrazenie nameraných hodnôt
 • grafické porovnanie viacerých meraní
 • konfigurovateľná záverečná správa

Huntleigh Multi Doppler II

Vreckový cievny doppler
 • dopplerovská jednotka Multi Dopplex II je jednou z najmodernejších ručných jednotiek na svete
 • grafický displej poskytuje informáciu o smere prietoku a režime práce jednotky
 • v kombinácii s jednou z nových vysoko citlivých sond (HS) predstavuje ideálne riešenie pre vyšetrovanie PAD (ochorenie periférnych artérií), diabetickej nohy a cievnych komplikácií
 • jednotka Multi Dopplex II nachádza uplatnenie najmä v internom lekárstve, kardiológii a ďalších oboroch

ENDOKRINOLOGICKÉ VYŠETRENIE

Endokrinologické vyšetrenie pozostáva z:
 • podrobného zberu anamnézy
 • fyzikálneho a laboratórneho vyšetrenia
Diagnostika:
 • porúch žliaz s vnútornou sekréciou
 • poruchy štítnej žľazy 
 • funkcia štítnej žľazy v tehotenstve
 • prištítne telieska /kalciový, fosfátový metabolizmus, osteoporóza/
 • nadobličky /sekundárna hypertenzia/
 • porucha funkcie pohlavných žliaz /sterilita/
 • hypofýza
Priamo na ambulancii realizujeme:
 • USG štítnej žľazy
  • neinvazívne, nebolestivé
  • pri vyšetrení sa využíva sonografický prístroj s príslušnou sondou, využívajúci ultrazvukové vlny, ktoré sa počítačovo premietajú do formy obrazu
 • aspiračná biopsia
  •  jednoduchá a bezbečná metóda, keď sa tenkou ihlou získa tkanivo, ktoré sa odosiela na cytologické vyšetrenie (odlíšenie zhubných ale aj iných ochorení štítnej žlazy)
 • krvné testy
  • na základe indikácie lekára vám sestra odoberie krv na príslušné testy

GE Healthcare - Vivid S6

Vivid S6 je moderný výkonný kardiovaskulárny systém poskytujúci veľmi kvalitné vyšetrenia vo všetkých zobrazovacích módoch a ďalšie pokročilé zobrazovacie módy spĺňajúce požiadavky náročnejších užívateľov. Prístroj je nástupcom prístroja VIVID 4.

GE Healthcare LOGIQ P9

Ultrazvukový prístroj LOGIQ P9 sa ľahko používa a umožňuje rýchle vyšetrenie pomocou produktívnych nástrojov. Zvyšuje rýchlosť vyšetrenia o 32%. Poskytuje konzistentnú kvalitu obrazu, komplexné pokrytie aplikácií a jednoduché používanie, čo umožňuje lekárom určiť dôležité a presné diagnostické závery.

VYŠETRENIE CRP (C-reaktívny proteín)

Presné stanovenie koncentrácie C-reaktívneho proteínu má v klinickej starostlivosti o pacienta s príznakmi infekcie zásadný význam. Výsledná koncentrácia CRP je dôležitá pre stanovenie diagnózy a následnej liečby. Pomocou prístroja sa aj z malého množstva krvi v priebehu niekoľkých minút priamo v ambulanciistanoví, či ide o bakteriálny alebo vírusový pôvod infekcie. Na základe výsledku sa vyhodnotí, či je nútné nasadiť antibiotickú liečbu. Takisto pomôže pri monitorovaní účinnosti liečby.

Orion Diagnostica - QiukRead go CRP

Systém QuikRead go je navrhnutý na použitie hlavne v primárnej zdravotnej starostlivosti. Systém je určený k okamžitému použitiu. Skladá sa z prístroja a súpravy reagencií. Poskytuje rýchle a presné výsledky. Lekár si môže vybrať zo širokého spektra testov QuikRead go. Poskytuje vysokú kvalitu: výsledky sú porovnateľné s výsledkami laboratórnych testov. Výsledné hladiny CRP sú reprodukovateľné v rozmedzí 5-200 mg/l a výsledok je dostupný v priebehu 2 minút. Prístroj má jednoduché použitie. Nevyžaduje žiadne manuálne kroky od užívateľa. Má automatickú korekciu hematokritu. Vyšetrenie nie je obmedzené na vzorku kapilárnej krvi, ale je možné použiť venóznu krv, plazmu alebo sérum.

ULTRAZVUKOVÉ VYŠETRENIE BRUCHA

Ultrazvukové vyšetrenie brucha je veľmi častým, nebolestivým a užitočným vyšetrením. Uplatňuje sa pri rôznych akútnych a chronických stavoch a úrazoch. Pri tomto vyšetrení je možné zoraziť črevo, slepé črevo, žlčník, pečeň, podžalúdkovú žľazu, slezinu, obličky, močový mechúr. Vyšetrenie brucha ultrazvukom mnohokrát ušetrí pacienta pred iným nepríjemným alebo invazívnym vyšetrením.

Najčastejšie stavy vyžadujúce ultrazvukové vyšetrenie:

 • bolesti v dutine brušnej
 • opakované zvracanie
 • zväčšená pečeň alebo slezina zistená primanuálnom vyšetrení
 • prítomnosť hmoty, ktorá nezodpovedá žiadnemu orgánu (podozrenie na nádor, cystu)
 • ochorenie obličiek
 • chorobné zväčšenie brucha (podozrenie na prítomnosť tekutiny v dutine brušnej)
 • poranenie brucha alebo podozrenie na ochorenia orgánov brušnej dutiny
Príprava na vyšetrenie:

 • vysvetlenie priebehu vyšetrenia pacientovi
 • vyšetrenie trvá približne 30 minút a zvyčajne vyžaduje viac polôh
 • pred vyšetrením 3 hodiny nejesť
 • už deň pred vyšetrením obmedziť potraviny, ktoré spôsobujú nadúvanie
 • je vhodné si obliecť voľnejšie oblečenieGE Healthcare - Vivid 7

Hi-End prémiový kardiovaskulárny systém poskytujúci najmodernejšie vyšetrovacie metódy. Systém dosahuje maximálnu rozlišovaciu schopnosť vo všetkých známych zobrazovacích módoch, rýchlosť spracovania dát a komfort obsluhy, využíva pokročilé metódy, funkcie a technológie navrhnuté špecialistami GE. Vivid 7 tiež poskytuje vďaka TruScan architektúre bezkonkurenčne prepracovanú off-line archiváciu, administráciu a analýzu nameraných dát.