Bc. Lucia Langová

Vzdelanie:

Stredná zdravotnícka škola v Prešove 
  • všeobecná zdravotná sestra
Fakulta zdravotníctva Prešovskej univerzity v Prešove
  • ošetrovateľstvo, titul: bakalár

Odborné stáže, kurzy a školenia:

Prax:

  • Domov sociálnych služieb – Prešov - staničná sestra

Člen tímu Medikard:

od 12/2015

Aktuálna pracovná pozícia:

  • Vedúca sestra
  • diabetologická a interná ambulancia