MUDr. Martin Bobák

Vzdelanie:

Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

               Všeobecné lekárstvo

 

Postgraduálne štúdium na Slovenskej Zdravotníckej Univerzite v Bratislave

               Atestácia z vnútorného lekárstva I. a II. st

Odborné stáže, kurzy a školenia:

               pravidelná  pasívna účasť na odborných podujatiach doma aj v zahraničí

Stáže:

Enterálna a parenterálna výživa  Havířov

Školenia a kurzy:

                Základy USG abdomenu SSUM Piešťany

                Škola sonografie – Cievy SSUM Piešťany

                Abdominálna Ultrasonografia u Dospelých SZU Bratislava

                Ultrasonografický kurz KUS Košice

                Neodkladná podpora životných funkcií FnsP Prešov


Certifikáty:

Abdominálna ultrasonografia u dospelých na Slovenskej Zdravotníckej Univerzite v Bratislave

Prax:

                I.Interná klinika FNsP v Prešove

                Geriatrické oddelenie FnsP v Prešove

Člen tímu Medikard:

od r. 2019

Aktuálna pracovná pozícia:

Interná ambulancia