Mgr. Tatiana Fejková

Vzdelanie:

Slovenská zdravotnícka univerzita
  • Ošetrovateľstvo, titul: Mgr.

Odborné stáže, kurzy a školenia:

Prax:

  • Národný onkologický ústav - oddelenie paliatívnej starostlivosti
Pozícia: Všeobecná sestra
  • FNsP L. Dérera v Bratislave, III. interná klinika
Pozícia: Všeobecná sestra

Člen tímu Medikard:

05/2022

Aktuálna pracovná pozícia:

interná ambulancia