MUDr. Martin Mikuľák

Vzdelanie:

Jeséniová lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine
 • 2.stupňové všeobecné lekárstvo
Lekárska fakulta Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave
 • atestačná skúška v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo I.stupňa
Lekárska fakulta Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach
 • atestačná skúška v špecializačnom odbore kardiológia

Odborné stáže, kurzy a školenia:

 • Odborná stáž VUSCH Košice - Klinika kardiológie
 • Odborná stáž NUSCH Bratislava - Klinika kardiológie a angiológie
 • Odborná stáž NUSCH Bratislava - Klinika kardiológie a angiológie - certifikovaná odborná stáž - transezofágová echokardiografia
 • aktívna a pasívna účasť na odborných podujatiach doma aj v zahraničí
 • publikačná činnosť v domácich aj zahraničných odborných časopisoch
 • člen: Slovenská kardiologická spoločnosť, Česká kardiologická spoločnosť, European Society of Cardiology

Prax:

 • NsP Stropkov - Interné a doliečovacie oddelenie
 • FNsP Prešov - Oddelenie dlhodobo chorých
 • FNsP Prešov - Kardiocentrum Prešov
 • FNsP Prešov - Kardiologická ambulancia I

Člen tímu Medikard:

od roku 2008

Aktuálna pracovná pozícia:

 • kardiologická ambulancia