MUDr. Júlia Vernarská

Vzdelanie:

Odborné stáže, kurzy a školenia:

Prax:

Člen tímu Medikard:

Aktuálna pracovná pozícia: