Bc. Soňa Duchová

Vzdelanie:

Katolícka univerzita v Ružomberku
  • Ošetrovateľstvo, titul: Bc.
Stredná zdravotnícka škola sv. Bazila Veľkého

Odborné stáže, kurzy a školenia:

Prax:

Člen tímu Medikard:

05/2022

Aktuálna pracovná pozícia:

Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých