Bc. Patrícia Vašková

Vzdelanie:

Odborné stáže, kurzy a školenia:

Prax:

Člen tímu Medikard:

09/2019

Aktuálna pracovná pozícia: