Bc. Peter Sokol

Vzdelanie:

Odborné stáže, kurzy a školenia:

Prax:

Člen tímu Medikard:

07/2022

Aktuálna pracovná pozícia: