MUDr. Janka Strýčková

Vzdelanie:

  • Lekárska Fakulta UPJŠ Košice - všeobecné lekárstvo
  • absolvovanie spoločného internistického kmeňa - ukončené 1. postupovou skúškou
  • atestácia v odbore diabetológie, poruchy látkovej premeny a výživy

Odborné stáže, kurzy a školenia:

  • stáž NEDÚ Ľubochňa
  • člen Slovenskej diabetologickej spoločnosti

Prax:

  • FNsP J.A.Reimana v Prešove - Interné oddelenie
  • Externý učiteľ SZŠ sv. Bazila Veľkého v Prešove

Člen tímu Medikard:

od 12/2015

Aktuálna pracovná pozícia:

  • diabetologická a interná ambulancia