Bc. Zuzana Juhásová

Vzdelanie:

Stredná zdravotnícka škola v Prešove
  • odbor všeobecná sestra
 Fakulta zdravotníctva Prešovskej univerzity v Prešove
  • ošetrovateľstvo, titul: bakalár

Odborné stáže, kurzy a školenia:

Prax:

  • Fakultná nemocnica Královské Vinohrady, Praha, Česká republika - 1. interná klinika - Oddelenie nefrológie a peritoneálnej dialýzy 
  • Fresenius Medical Care – dialyzačné stredisko – hemodialýza a peritoneálna dialýza, Praha, Česká republika – dialyzačná sestra

Člen tímu Medikard:

od 01/ 2011

Aktuálna pracovná pozícia:

  • ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie
  • ambulancia praktického lekára pre deti a dorast
  • angiologická ambulancia – úsek ABI vyšetrení