MUDr. Alexandra Brečková

Vzdelanie:

  • Stredná zdravotnícka škola Humenné
  • Lekárska fakulta - Všeobecné lekárstvo
  • Postupová skúška z internej medicíny - Martin

Odborné stáže, kurzy a školenia:

  • pravidelne sa zúčastňuje na odborných podujatiach a seminároch internistickej, diabetologickej a endokrinologickej sekcie (Diabetologické dni, Endokrinologické dni, Spôsoby liečby u DM 2.typu, Liečba inzulínovou pumpou a jej komplikácie, a mnoho ďalších).

Prax:

  • Vojenská nemocnica - Interné oddelenie
  • Univerzitná nemocnica L.Pasteura v Košiciach - Interné oddelenie, Geriatrické oddelenie
 

Člen tímu Medikard:

od 01/2016

Aktuálna pracovná pozícia:

  • diabetologická a interná ambulancia