Martina Smiková

Vzdelanie:

Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Prešove
  • odbor: slaboprúd

Odborné stáže, kurzy a školenia:

Prax:

  • živnostník - automatizované spracovanie dát, výpočtová technika
  • Spoločná zdravotná poisťovňa - referent špecialista - oddelenie nákupu zdravotnej starostlivosti
  • Všeobecná zdravotná poisťovňa - referent špecialista - oddelenie nákupu zdravotnej starostlivosti

Člen tímu Medikard:

11/2000

Aktuálna pracovná pozícia:

komunikácia so zdravotnými poisťovňami