Bc. Alexandra Urbanová

Vzdelanie:

 

Stredná zdravotnícka škola v Prešove 
  • všeobecná zdravotná sestra
Fakulta zdravotníctva Prešovskej univerzity v Prešove
  • ošetrovateľstvo, titul: bakalár

Odborné stáže, kurzy a školenia:

Prax:

 

2020 - 2021   FNsP J.A. Reimana, ORL CHHaK - zdravotnícky asistent

Člen tímu Medikard:

2021

Aktuálna pracovná pozícia:

Endokrinologická ambulancia