Detská endokrinologická a diabetologická ambulancia

Lekári

Sestry

AMBULANCIA DETSKEJ ENDOKRINOLÓGIE A DIABETOLÓGIE JE K 1.1.2022 ZRUŠENÁ. 


Ambulancia je zameraná na poskytovanie liečebnej a preventívnej starostlivosti v odbore detská endokrinológia a diabetológia. 

V ambulancii vykonávame: 

  • komplexné endokrinologické vyšetrenie zamerané na diagnostiku,liečbu a prevenciu ochorení žliaz s vnútorným vylučovaním. Vykonávame diagnostiku a následne liečbu ochorení ako sú: poruchy štítnej žľazy a prištítnych teliesok, poruchy výživy, poruchy látkovej výmeny, gynekologické hormonálne poruchy, ochorenia nadobličiek, nadmerné ochlpenie, akné.
  • kontrolné endokrinologické vyšetrenie za účelom indikácie medikamentóznej liečby a potrebných doplňujúcich vyšetrení
  • špecializované krvné vyšetrenia
  • sonografické vyšetrenie žliaz s vnútorným vylučovaním
  • komplexné diabetologické vyšetrenie zamerané na diagnostiku, liečbu a prevenciu
  • kontrolné diabetologické vyšetrenie za účelom indikácie medikamentóznej liečby a potrebných doplňujúcich vyšetrení
  • špecializované krvné vyšetrenia
  • edukáciu pacientov a rodičov pri liečbe diabetu, nácviku práce s inzulínovými perami, inzulínovými pumpami a glukomermi
  • edukácia pacientov a rodičov o správnej životospráve a režime diabetika

Pre zabezpečenie plynulej prevádzky ambulancie je nutné sa na vyšetrenie objednať.

E-mail:
Telefón: